Oxygenoterapia

Viacúčelový kyslíkový prístroj využíva svetoznámu teóriu transformačnej absorpcie, ktorá oddeľuje vysoko koncentrovaný, čistý, aseptický, lekársky nezávadný kyslík priamo zo vzduchu pri normálnej teplote hneď po zapojení prístroja. Zároveň vyvoláva integračné funkcie kyslíkovej absorpcie, kyslíkového vstrekovania a kyslíkového rozprašovania, ktoré riešia nedostatok kyslíka v ľudskom tele.

Kyslíkové vstrekovanie využíva pomôcky vstrekujúce kyslík, ktoré vhodným a obmedzeným tlakom zavádzajú do hĺbky pokožky aktívne zložky obohatené o čistý kyslík. Prostredníctvom pulzu sa následne čistý kyslík dostáva aj do hlbších vrstiev kože.

Oxygenoterapia